Katru gadu vasaras sākumā aktualizējas dažādi jautājumi par atvaļinājumiem. Šoreiz vairāk par atvaļinājumu plānošanu, piešķiršanu, saskaņošanu un personāla lietvedības dokumentiem ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma kontekstā.

“Labs darbinieks ir atpūties darbinieks” – tieši uz šo principu balstās mūsdienās tik ļoti aktuālais labklājīgas un veselīgas darba vides modelis uzņēmumos. Darba devējs nevar gaidīt no darbiniekiem pilnīgu atdevi un augstu efektivitāti, ja viņiem neļauj pilnvērtīgi atpūsties. Līdz ar to atvaļinājuma laikā darbiniekam ir tiesības neatbildēt uz darba telefona zvaniem, neskatīties, kas jauns atsūtīts darba e-pastā, nereaģēt uz “tikai paskaties, uzmet aci, mums viena problēmiņa jāatrisina” lūgumiem. Tas nav ne egoisms, ne egocentrisms, tā ir veselīga pašapziņa – man jāatpūšas no visa, kas saistīts ar darbu, lai pēc atvaļinājuma varētu ar divreiz lielāku entuziasmu gāzt jaunus kalnus.