Šīs publikācijas mērķis ir apkopot svarīgāko informāciju par ārzemnieku nodarbināšanu Latvijas Republikā, tādējādi palīdzot darba devējam neapjukt pieejamās informācijas daudzumā un izvērtēt sava uzņēmuma iespējas piesaistīt ārvalstu darbaspēku, kā arī aplūkot iespējamos riskus. Publikācijā analizētas tikai ārvalstu darbaspēka (no trešajām valstīm) regulējuma aktualitātes.

Lai gan saskaņā ar Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes statistikas datiem pēdējo 3 gadu laikā Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) darbaspēka īpatsvars Latvijas Republikas darba tirgū joprojām ir vadošajās pozīcijās, salīdzinot ar ārvalstu darbaspēku no trešajām valstīm, tomēr visstraujākais pieaugums vērojams tieši ārvalstu darbaspēka piesaistīšanā no trešajām valstīm.

Vai statistikas dati liecina par nepieciešamo speciālistu trūkumu vietējā darba tirgū un Latvijas darba devēju gatavību iziet "birokrātiskajam elles lokam", lai piesaistītu labāko no labākajiem? Vai arī ārvalstu investori, attīstot komercdarbību Latvijā, nav gatavi riskēt ar vietējo darba spēku un paļaujas tikai uz saviem resursiem, pārceļot grupas sabiedrību speciālistus no citām jurisdikcijām?