Amata aprakstu nereti uztver tikai kā formālus dokumentus bez pievienotās vērtības, tādēļ uzņēmumos tos nereti sagatavo atbilstoši gataviem šabloniem. Tam tā nevajadzētu būt, jo pareizi izstrādāts amata apraksts var palīdzēt atrisināt iespējamās darbinieku un darba devēju domstarpības.

Darba likuma (DL) 40.pantā noteikts, ka darba līgumā iekļaujamas tādas ziņas kā darbinieka arods, amats un specialitāte atbilstoši profesiju klasifikatoram, tostarp vispārīgs nolīgtā darba raksturojums. No tā izriet, ka darba līgumā iekļaujami arī darbinieka darba pienākumi. Praksē ir ierastas situācijas, kad profesiju klasifikatorā ietvertais pamatpienākumu apraksts pilnībā neaptver visus darba pienākumus u.c. prasības, ko darba devējs paredzējis noteikt darbiniekam. Tādēļ praksē arvien biežāk darbinieka darba pienākumi u.c. viņam izvirzāmās prasības saistībā ar darba pienākumu veikšanu nosaka un precizē darba līgumā vai amata aprakstā.