Ziemas sezonā jau ierasti aktuālāks kļūst jautājums par darbinieku slimošanu un darbnespējas lapu izsniegšanu. Noskaidrosim, kā konstatē darbnespēju, kādas ir darba devēju un darbinieku tiesības un pienākumi, kā apstrīdēt darbnespējas lapas un kādas problēmas var rasties darba devējiem.

Pārejoša darbnespēja

Pārejoša darbnespēja saskaņā ar Darba likuma (DL) 74.pantu faktiski arī uzskatāma par darbinieka attaisnotas prombūtnes laiku, ja to apliecina izsniegta darbnespējas lapa. DL paredzēti arī vairāki gadījumi, kad pārejošas darbnespējas laiks pagarina noteiktus termiņus:

  • pārbaudes laikā neieskaita pārejošas darbnespējas laiku (DL 46.panta 2.daļa);
  • ja darba devējs plāno piemērot disciplinārsodu, viena mēneša termiņā, kurā tas jāizdara, neieskaita pārejošas darbnespējas laiku (DL 90.panta 3.daļa);
  • darbinieka uzteikuma gadījumā tā termiņā neieskata pārejošas darbnespējas laiku, ja darbinieks to pieprasa (DL 100.panta 1.daļa);
  • ja darba devējs plāno uzteikt darba līgumu, viena mēneša termiņā, kurā tas jāizdara, neieskaita pārejošas darbnespējas laiku (DL 101.panta 3.daļa);
  • darba devēja uzteikuma gadījumā tā termiņā neieskata pārejošas darbnespējas laiku, ja darbinieks to pieprasa (DL 103.panta 2.daļa);
  • ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu un papildatvaļinājumu darbinieka pārejošas darbnespējas gadījumā pārceļ vai pagarina (DL 150.panta 6.daļa un 151.panta 3.daļa).