1.darba diena ir spilgts notikums jaunā darbinieka dzīvē. No tās veiksmēm vai neveiksmēm lielā mērā atkarīgs darbinieka turpmākais darbs, darba devēja un kolēģu attieksme un tālākā sadarbība.

Vadītāji un personāla speciālisti arvien vairāk novērtē centienus jaunos darbiniekus darba vietai piesaistīt uz iespējami ilgāku laiku. Tādēļ tiek organizētas jauno darbinieku dienas, mācības un citi pasākumi, kas palīdz jaunajam darbiniekam iejusties, iepazīties ar kolēģiem un veiksmīgāk adaptēties. Kas 1.darba dienā noteikti jāpaveic darba devējam, un kas šajā dienā ir svarīgi darbiniekam?

Informācija par uzņēmumu

Ja bijis atbilstošs personāla atlases atlases process, kurā jaunais darbinieks darba interviju laikā ir informēts par organizācijas vērtībām, misiju, vīziju, struktūru, darbības virzieniem un veicamajiem pienākumiem, tad 1.dienā šīm lietām vairs nav jāvelta nozīmīgs laiks. Savukārt, ja darbiniekam šīs informācijas nav vai tā nav bijusi pilnīga, ir svarīgi viņam to sniegt.