Ministru kabinets (MK) 07.08.2018. pieņēma grozījumus MK noteikumos Nr.584 "Kases operāciju uzskaites noteikumi" (Noteikumi).