Lai pēc iespējas mazinātu Covid-19 un citu augšējo elpceļu saslimšanas izplatības riskus, Ministru kabinets (MK) atbalstīja priekšlikumu pilnveidot darbnespējas lapu izsniegšanas kārtību. Rezultātā paplašināti kritēriji kādos gadījumos ārstniecības persona var izsniegt darba nespējas lapu bez cilvēka apskates un izmeklēšanas klātienē. Jaunā kārtība stājas spēkā no 21. oktobra.

Grozījumi MK noteikumos Nr.152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība" izstrādāti pēc Veselības ministrijas iniciatīvas, ņemot vērā ieteikumu maksimāli uzturēties savā "sociālajā burbulī", lai mazinātu infekcijas slimības izplatīšanās riskus. Minētais regulējums gan ārstiem, gan iedzīvotājiem palīdzēs risināt organizatoriskus jautājumus, kad veselības stāvokļa dēļ nepieciešama darba nespējas lapa.

Jaunais regulējums mazinās Covid-19 un akūtās respiratoras saslimšanas (ARS) izplatības risku, kā arī administratīvo slogu saslimušā bērna vecākiem. Turpmāk akūtas ARS gadījumā vecākiem ar saslimušo bērnu pirmajā saslimšanas dienā klātienē nebūs jādodas uz ģimenes ārsta praksi tikai darbnespējas lapas saņemšanai. Kad ģimenes ārsta rīcībā būs pietiekama informācija par bērna veselības stāvokli, ārsts varēs atvērt darbnespējas lapu attālināti par pirmajām trīs saslimšanas dienām. Tomēr, ja trīs dienu laikā bērna veselības stāvoklis neuzlabojas, darbnespējas lapas turpināšanai ārstam vai ārsta palīgam jāveic saslimušā bērna personīga apskate un izmeklēšana klātienē. Darbnespējas lapas attālināta izrakstīšana, vecākiem ar slimo bērnu pirmajā saslimšanas un simptomātikas dienā nedodoties uz ģimenes ārsta praksi, pasargā sabiedrību kopumā no ARS un arī Covid-19 izplatības, jo mazina saslimušā bērna kontaktu ar citiem iedzīvotājiem un ārsta prakses personālu.

Jaunais regulējums paredz arī otru situāciju, kad personai var tikt izsniegta darbnespējas lapa bez apskates un izmeklēšanas klātienē – pēc izrakstīšanās no stacionāra, kad pamatojums un ilgums par darbnespējas turpināšanu ir fiksēts medicīniskajā dokumentācijā/izrakstā, ko pacients saņem pie izrakstīšanās no stacionāra. Paredzēts, ka tā tiks mazināts birokrātiskais slogs gan pacientam, gan ģimenes ārstam plānojot klātienes apmeklējumu.