25.09.2018. valdība atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādātos noteikumus “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā”, nosakot vispārīgās prasības informācijas ievietošanai internetā un nodrošinot piekļūstamību, lietotājorientētu pieeju un Latvijas Atvērto datu portāla efektīvu darbību.

Noteikumi attiecas uz tiešās pārvaldes iestādēm, pašvaldībām un iestādēm, kas atrodas tiešās pārvaldes iestāžu un pašvaldību padotībā, un tie nodrošina Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2016/2102 par publiskā sektora struktūru tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību prasību ieviešanu. Tas ļaus valsts pārvaldes informācijai kļūt tuvākai un saprotamākai dažādām iedzīvotāju grupām, tostarp, personām ar invaliditāti.

Iestādes būs atbildīgas, lai nodrošinātu lietotājam saprotamu, viegli lietojamu un pieejamu informāciju atbilstoši sabiedrības vairākuma izmantoto tehnoloģisko rīku sniegtajām iespējām. Līdz ar to tīmekļvietnes būs lietotājiem draudzīgas, piemērotas mūsdienu lietotāju vajadzībām un paradumiem, piemēram, elektroniski rediģējamas veidlapas, mašīnlasāms formāts, mašīntulka izmantošana, mobilais atbalsts u.c. Tāpat, noteikumi nosaka vienotus domēna vārdu un elektroniskā pasta adrešu veidošanas principus, tīmekļvietnes un mobilo lietotņu satura veidošanas principus, definē tehnoloģiskās prasības un izstrādes nosacījumus.

Atvērto datu publicēšana Atvērto datu portālā nodrošinās iestāžu datu vieglu pieejamību vienuviet, veicinās valsts pārvaldes informācijas atkārtotu izmantošanu un sniegs iespēju radīt jaunus produktus un pakalpojumus privātajā sektorā.

Jaunās prasības tiks ieviestas pakāpeniski, sākot no 23.09.2019. līdz 23.06.2021.