10.05.2018. Saeima 1.lasījumā atbalstīja grozījumus Publisko iepirkumu likumā. Grozījumos paredzēts, ka  pasūtītājs noraida piedāvājumu konkrētam publiskam būvdarbu, publiskam piegādes vai publiskam pakalpojuma līgumam, ja tā cena pārsniedz 50% no sākotnējās iepirkuma līguma līgumcenas. Šādās situācijās iepirkums tiks atcelts un būs jārīko jauns iepirkums, pārrēķinot paredzamo iepirkuma līgumcenu.

Patlaban izsludinātā publiskā iepirkumā pretendenti var iesniegt piedāvājumus, kuri nereti ir nepamatoti dārgi, un pasūtītājs par uzvarētāju iepirkumā var atzīt to pretendentu, kura piedāvājums ir bijis vairākkārt dārgāks nekā sākotnējā iepirkuma līgumā noteiktā līgumcena, teikts likumprojekta anotācijā.

Grozījumu autori anotācijā norādījuši, ka iespēju iepirkuma līgumu noslēgt par nepamatoti augstu cenu var izmantot ļaunprātīgi, tādējādi pasūtītājam apzināti radot finansiālus zaudējumus. Tāpat anotācijā norādīts, ka dārgākā pretendenta izvēle publiskajos iepirkumos rada augstu korupcijas risku, savukārt valsts un pašvaldību iestādēs – papildu slogu nodokļu maksātājiem.

Lai grozījumi stātos spēkā, tie Saeimai jāatbalsta vēl 2. un 3. lasījumā.