Ministru kabineta (MK) 26.jūnija sēdē atbalstīti  MK noteikumi "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem" (Noteikumi), kas stāsies spēkā jau 01.07.2018., informē Ekonomikas ministrija.