18.05.2017. pēc likumprojekta otrreizējās caurlūkošanas Saeima pieņēma grozījumus likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" (Likums), ar kuriem paredzēts atvieglot lauksaimniecības zemes iegādes nosacījumus vietējiem lauksaimniekiem, t.sk., ieviešot turpmāk aplūkotās būtiskākās izmaiņas.