31.07.2018. stājās spēkā jaunie Ministru kabineta noteikumi Nr.447 “Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtība”, kuros noteikta mūsdienu situācijai atbilstošāka obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtība - informē Veselības inspekcija.