Ekonomikas ministrija ir izstrādājusi un nodevusi sabiedriskajai  apspriešanai likumprojektu “Grozījumi Būvniecības Likumā”, kas tapis ciešā sadarbībā ar būvniecības procesa dalībniekiem.