Ar mērķi uzlabot patentmaksas regulējumu Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi izmaiņas kārtībā, kādā piemērojama patentmaksa un tās apmēri fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā.