26.07.2018. Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti Ekonomikas ministrijas sagatavotie grozījumi Būvniecības likumā (BL).

Grozījumi BL sagatavoti ar mērķi:

  • novērst būvspeciālistu trūkumu;
  • uzlabot būvniecības procesa regulējumu, tai skaitā novēršot konstatētās neskaidrības BL
  • piemērošanā.