Sagatavoti grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.458 "Komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju – licencēšanas un uzraudzības kārtība" (MK noteikumi Nr.458), lai precizētu un papildinātu darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanas licences apturēšanas nosacījumus, kā arī paredzētu stingrākus nosacījumus gadījumos, ja licences saņēmējs atkārtoti nepiedalās Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) pārbaudē licences saņēmēja darbības vietā.