05.06.2018. Ministru kabineta (MK) sēdē apstiprināti grozījumi MK noteikumos Nr.245 "Noteikumi par speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai" (Noteikumi). Ar grozījumos noteikts, ka patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem līdz 01.01.2019. jāizveido noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēma.

Iekšējās kontroles sistēmas izveide mazinās noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas iespējamību. Iekšējās kontroles sistēmas izveide un uzturēšana attieksies uz 59 kapitālsabiedrībām, kas saņēmušas speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai, kā arī tām kapitālsabiedrībām, kas vēlēsies iegūt speciālo atļauju (licenci).

Grozījumi Noteikumos izstrādāti, lai nodrošinātu, ka patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji izveido noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmu. Šādas iekšējās kontroles sistēmas esamība būs priekšnosacījums speciālās atļaujas (licences) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai saņemšanai.

Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu (Likums) Patērētāju tiesību aizsardzības centram (PTAC) ir pienākums uzraudzīt, kā šā likuma prasības ievēro PTAC licencētie patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji. Likumā noteikts, ka PTAC licencētajiem patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem jāveic un jādokumentē noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējums, lai noskaidrotu, novērtētu, izprastu un pārvaldītu savai darbībai un klientiem piemītošos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riskus. Pamatojoties uz šo novērtējumu, tiem jāizveido noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēma, tai skaitā izstrādājot un dokumentējot attiecīgās politikas un procedūras.

Lai patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji varētu izstrādāt un ieviest iepriekšminēto iekšējās kontroles sistēmu, Noteikumos paredzēts pusgada pārejas periods – grozījumi stāsies spēkā 01.01.2019.