Ministru kabinets (MK) 24.jūlijā pieņēma Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus Pārtikas aprites uzraudzības likumā (Likums), ar kuriem noteikts, ka turpmāk pārtikas produktus ar beigušos derīguma termiņu drīkstēs ziedot labdarībai.