Turpmāk tiks paplašinātas bioloģiskās produkcijas izplatīšanas iespējas, pārtikas kvalitātes shēmā iekļaujot arī bioloģisko izejvielu piegādātājus, paredz valdības apstiprinātie grozījumi noteikumos "Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība".