31.05.2018. Saeima konceptuāli atbalstīja grozījumus Maksātnespējas likumā, kas paredz palielināt naudas sodu par maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanas pienākuma nepildīšanu. Plānots palielināt gan minimālo, gan maksimālo naudas soda apmēru par maksātnespējas procesa pieteikuma neiesniegšanu, nosakot to fiziskajām personām vai valdes loceklim no 60–200 naudas soda vienībām, aizliedzot ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās vai bez tā.  Grozījumos paredzēts, ka 1 vienības vērtība ir 5 EUR. Šobrīd likumā noteiktais sods ir 280–700 EUR.

2017.gadā 61% juridisko personu maksātnespējas procesu tika izbeigti, jo ziņojumā par parādnieka mantas neesamību izteikts priekšlikums izbeigt maksātnespējas procesu un nav panākta vienošanās par maksātnespējas procesa finansēšanas avotu.

Minētais liecina par augstu iespējamību, ka juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikums tika iesniegts novēloti, kad parādniekam vairs nebija aktīvu, no kā segt vismaz daļu no kreditora prasījumiem, un spēkā esošais administratīvais sods nesasniedz tā preventīvo mērķi.

Tāpat likumprojekts paredz palielināt naudas soda apmēru par maksātnespējas procesa un tiesiskās aizsardzības procesa noteikumu pārkāpšanu, ja to izdarījis administrators, parādnieka pārstāvis, tiesiskā procesa uzraugošā persona vai cita maksātnespējas procesā vai tiesiskās aizsardzības procesā iesaistītā persona, paredzot sodu no 20 – 300 naudas soda vienībām. Šobrīd likumā noteiktais sods ir 70–700 EUR.

Likuma grozījumi paredz mainīt kompetento institūciju administratīvo pārkāpumu lietu par maksātnespējas procesa pieteikumu neiesniegšanu izskatīšanai, par atbildīgo Valsts policijas vietā nosakot Maksātnespējas administrāciju.

Lai likuma Grozījumi stātos spēkā, tie vēl 2 lasījumos jāatbalsta Saeimā.