Ministru kabineta (MK) sēdē apstiprināti grozījumi MK noteikumos Nr. 169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi", 2020. gadā pagarinot patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksas samaksas termiņu līdz š.g.1. septembrim, lai iespēju robežās mazinātu Covid-19 ierobežošanas pasākumu negatīvo ietekmi uz būvniecības nozari.