Latvijas mobilo sakaru operatori parakstījuši labās prakses kodeksu "Par komerciālu paziņojumu sūtīšanas komercpraksi, izmantojot telemārketingu", saskaņā ar kuru no 25.augusta operatori varēs veikt telemārketinga zvanus citu operatoru klientiem tikai tad, ja saņemta nepārprotama atļauja no šiem klientiem.