01.01.2017. visām preču vai pakalpojumu loterijām, neatkarīgi no laimestu fonda apmēra, lai tās drīkstētu organizēt, būs jāsaņem Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas atļauja. To paredz sagatavotie grozījumi Preču un pakalpojumu loteriju likumā.