Finanšu un kapitāla tirgus komisija pērnā gada nogalē pieņēma grozījumus Sankciju riska pārvaldīšanas normatīvajos noteikumos, kas paredz vienotas pamatprasības attiecībā uz piemērojamajiem ierobežojumiem, bet vienlaikus paredzot izņēmumus, uz kuriem finanšu ierobežojumi nav attiecināmi, lai nodrošinātu personas pamatvajadzību vai pamata saimnieciskās darbības izdevumu segšanu.

Grozījumi paredz izņēmumus, uz kuriem finanšu ierobežojumi saistībā ar Eiropas Savienības (ES) vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalsts noteiktajām sankcijām nav attiecināmi, ja persona, attiecībā uz kuru noteikti finanšu ierobežojumi, ir saistīta ar ES vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalsti un izņēmums nepieciešams, lai nodrošinātu personas, attiecībā uz kuru noteikti finanšu ierobežojumi, pamatvajadzības vai pamata saimnieciskās darbības izdevumu segšanu.

Noteikumu prasības piemērojamas ar noteikumu spēkā stāšanās dienu. Grozījumus daļā, kas nosaka Sankciju riska pārvaldīšanas normatīvo noteikumu III nodaļas prasības, regulētā tirgus organizētāji, centrālie vērtspapīru depozitāriji, apdrošināšanas sabiedrības, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieki, kas sniedz nedzīvības apdrošināšanas pakalpojumus, un šādu citās dalībvalstīs un trešajās valstīs reģistrētu subjektu filiāles Latvijas Republikā piemēro no 2020. gada 8. janvāra.