Valdība 29.09.2016. atbalstīja priekšlikumu ieviest solidāro atbildību nodokļu jomā būvniecības nozarē starp ģenerāluzņēmumu un apakšuzņēmumu.