Patērētāji, iegādājoties preces un pakalpojumus, arvien vairāk izmanto internetu. Tas ņemts vērā, izstrādājot grozījumus Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā, kas 8. jūlijā izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē. Plānots, ka izmaiņas varētu stāties spēkā 2022. gada 1. janvārī, tās veicinās augstāku patērētāju tiesību aizsardzības līmeni un paredz sodus negodīgas komercprakses īstenotājiem.