Darba likumā sagatavoti grozījumi, lai nodrošinātu efektīvāku nosūtīto darbinieku tiesību aizsardzību atbilstoši Eiropas Savienības tiesību normās ietvertajam regulējumam, veicinātu koplīgumu slēgšanu, kā arī personu ar invaliditāti nodarbinātību. Tāpat grozījumi sagatavoti attiecībā uz attālinātā darba veikšanu un vidējās izpeļņas aprēķinu.