2024.gada 23.janvārī valdība atbalstīja Ministru kabineta noteikumus, kas nosaka kārtību, kādā no kredītinformācijas birojiem tiks saņemtas, glabātas un aktualizētas ziņas par parādnieku Uzturlīdzekļu garantiju fonda reģistrā. Tāpat noteikumu projekts nosaka kritērijus, kad ziņas no Uzturlīdzekļu garantiju fonda reģistra iesniedzēju un parādnieku reģistra tiek dzēstas, informē Tieslietu ministrija.

Noteikumi izstrādāti un saistīti ar grozījumiem Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā, kas stāsies spēkā 2024.gada 1.februārī. To mērķis ir nodrošināt bērnu tiesību aizsardzību, motivēt parādniekus pildīt likumā noteikto pienākumu – nodrošināt bērnu ar uzturlīdzekļiem, kā arī segt parādsaistības pret Uzturlīdzekļu garantiju fondu. Kā zināms, Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai ir tiesības piemērot parādniekam vairākus ierobežojumus vai atvieglojumus, kas ļauj efektīvāk atgūt izmaksātos līdzekļus.