Gadījumos, kad akciju sabiedrības rīcībā nav visu aktuālo datu par akcionāru, tā varēs Uzņēmumu reģistrā (UR) iesniegt arī nepilnīgi aizpildītu pirmreizējo akcionāru reģistru, tā paredz 2024.gada 30.maijā pieņemtie grozījumi Komerclikumā, informē Saeima.

Patlaban likums akciju sabiedrībām nosaka pienākumu līdz 30.jūnijam UR iesniegt akcionāru reģistru vai ziņas par centrālo vērtspapīru depozitāriju. Ja akciju sabiedrība minētajā termiņā neiesniedz attiecīgās ziņas un dokumentus, tās darbība var tikt izbeigta.

Tāpat spēkā esošais regulējums nosaka, ka akcionāru reģistrā jānorāda akcionāra vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, tad dzimšanas datums) un sasniedzamības adrese. Ja nav norādītas kādas no likumā minētajām ziņām, akcionāru reģistrs uzskatāms par nepilnīgi aizpildītu, un UR atsaka pieņemt šādu dokumentu. Tika norādīts, ka ir konstatētas situācijas, kad no sabiedrības neatkarīgu iemeslu dēļ tai nav visu aktuālo ziņu par akcionāru, piemēram, iztrūkst adrese vai nav pieejams akcionāra personas kods.

Akcionāru reģistrus līdz šim iesnieguši vien 25% sabiedrību, uz kurām attiecas šī prasība.

Līdz šī gada 30.septembrim pagarināts akcionāru reģistra vai ziņu par centrālo vērtspapīru depozitāriju iesniegšanas termiņš. Tāpat grozījumi paredz iespēju sabiedrībām iesniegt akcionāru reģistru arī ar nepilnīgi aizpildītiem datiem. Līdz brīdim, kad reģistrā tiks ierakstītas visas akcionāru identificējošās ziņas (vārds, uzvārds, personas kods vai, ja personai nav personas koda, – dzimšanas datums), akcionāram nav tiesību atsavināt akcijas vai apgrūtināt tās ar lietu tiesībām, nav balsstiesību, kā arī, nosakot pārstāvības normu, šī akcionāra balsis netiks ņemtas vērā. Tāpat akciju sabiedrība neizmaksās attiecīgajam akcionāram dividendes.

Ja līdz šī gada 31.decembrim akcionāru reģistrā nebūs ierakstīta neviena no akcionāru identificējošām ziņām, sabiedrība no nākamā gada janvāra iesniegs tiesā pieteikumu par uzaicinājuma izdarīšanu un īpašuma tiesību uz akcijām dzēšanu. Uzaicinājuma kārtībā dzēstās akcijas pāries sabiedrībai.

Grozījumi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas.