Ministru kabinetā (MK) pieņemti grozījumi biedrību un nodibinājumu likumā, ar kuriem plānots noteikts, ka biedrībām un nodibinājumiem obligāti būs jānorāda savu darbības joma atbilstoši MK izstrādātajai klasifikācijai. Tāpat grozījumi paredz regulējumu biedru attālinātajai dalībai un balsošanai biedru sapulcē un iespēju vienkāršotā veidā likvidēt biedrības un nodibinājumus ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (UR) vai Valsts ieņēmumu dienesta (VID) lēmumu.

Biedrību un nodibinājumu klasifikācija

Biedrību un nodibinājumu likuma 15.panta 3.punkts paredz, ka biedrību un nodibinājumu reģistrā ieraksta biedrības vai nodibinājuma mērķi, kā arī darbības jomu atbilstoši MK noteiktajai klasifikācijai, ja biedrība vai nodibinājums darbības jomu piesaka ierakstīšanai vai tās ierakstīšanu paredz likums. Tādējādi darbības jomas ierakstīšana biedrību un nodibinājumu reģistrā šobrīd ir brīvprātīga. Obligāta darbības jomas norādīšana ir paredzēta tikai arodbiedrībām atbilstoši Arodbiedrību likuma 9.pantam.