Ir sagatavoti grozījumi Ministru kabineta noteikumiem Nr.264 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām", kas paredz aktualizēt Profesiju klasifikatoru, tai skaitā iekļaut jaunas profesijas un noteikti to pamatuzdevumus.