Apstiprināti sagatavotie grozījumi Krimināllikumā un Kriminālprocesa likumā, kas paredz atteikties no brīvības atņemšanas soda nosacītas noteikšanas, ļaujot tiesai piemērot probācijas uzraudzību kā pamatsodu, kas tiks izpildīts uzreiz pēc sprieduma spēkā stāšanās. 

Norādāms, ka probācijas uzraudzību kā pamatsodu nevarēs piemērot par sevišķi smagiem noziegumiem, tostarp par izvarošanu un seksuālu vardarbību. Pēc grozījumu spēkā stāšanās personām, kuras izdarījušas noziedzīgu nodarījumu, bez jau esošajiem pamatsodiem – brīvības atņemšana, sabiedriskais darbs un naudas sods, varēs piemērot arī pamatsodu – probācijas uzraudzību, kuru līdz šim varēja piemērot nepilngadīgajiem un 13 noziedzīgu nodarījumu gadījumos pilngadīgām personām.