2024.gada 7.janvārī stājās spēkā jaunā regula 2023/2841, ar ko nosaka pasākumus nolūkā panākt vienādi augsta līmeņa kiberdrošību Eiropas Savienības (ES) iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās (Kiberdrošības regula).

Regula nosaka pasākumus iekšējās kiberdrošības riska pārvaldības, pārvaldības un kontroles sistēmas izveidei katrai ES vienībai un izveido jaunu Iestāžu kiberdrošības padomi (IICB), lai uzraudzītu un atbalstītu tās īstenošanu ES vienībās. Tas ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām (CERT-EU) nodrošina paplašinātas pilnvaras datorapdraudējumu reaģēšanas vienībai kā draudu izlūkošanas, informācijas apmaiņas un incidentu reaģēšanas koordinācijas centram, centrālai padomdevējai struktūrai un pakalpojumu sniedzējam. Saskaņā ar savām pilnvarām CERT-EU tiek pārdēvēta par ES iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru kiberdrošības dienestu, taču tā saglabā īso nosaukumu CERT-EU.