Lai nodrošinātu kvalitatīvāku un efektīvāku darba aizsardzības pakalpojumu sniegšanu un darba vides uzlabošanu uzņēmumos, Ministru kabineta noteikumos Nr.723 "Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību" sagatavoti grozījumi.

Izmaiņas attieksies uz ārpakalpojuma sniedzējiem (kompetentais speciālists), ko uz attiecīga līguma pamata darba devējs var piesaistīt sava uzņēmuma darba aizsardzības sistēmas sakārtošanai, tostarp darba vides risku novērtēšanai un darba aizsardzības pasākumu izstrādei.