Lai veicinātu patērētāju informētību par produktu, 2024.gada 29.februārī otrajā lasījumā atbalstīts ierosinājums pārtikas preču cenu zīmēs norādīt to ražotājvalsti, informē Saeima.

Plānots, ka produkta ražošanas valsti varēs norādīt rakstveidā vai ar attiecīgās valsts karoga attēlu. Ja produkts būs ražots Krievijā vai Baltkrievijā, informācija būs norādāma tikai rakstveidā. Kārtību, kādā tiek identificēta ražošanas valsts, noformētas un izvietotas cenu zīmes, kā arī izņēmumus norāžu izvietošanai, noteiks Ministru kabinets. Plānots, ka jaunās prasības būs spēkā no 2024.gada 15.maija.

Par pārtikas produkta ražošanas valsts nenorādīšanu pārtikas tirdzniecības vietā varēs piemērot brīdinājumu vai naudas sodu – fiziskajai personai līdz 50 naudas soda vienībām (250 eiro), savukārt juridiskajai personai līdz 200 naudas soda vienībām (1000 eiro), paredz grozījumi.