Lai pārņemtu jaunās Eiropas Savienībā (ES) noteiktās prasības patērētāju tiesību aizsardzībai digitālā vidē, sagatavoti grozījumi Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā, precizējot kārtību, kādā komersantiem jāpārbauda un jāpublicē patērētāju sniegtās atsauksmes, informē Ministru kabinets.

Proti, līdz 28. maijam ES dalībvalstīm jānodrošina direktīvas 2019/2161 attiecībā uz Savienības patērētāju tiesību aizsardzības noteikumu labāku izpildi un modernizēšanu prasību pārņemšana, lai nodrošinātu augstu līmeni patērētāju tiesību aizsardzībai visā ES un garantētu, ka uzņēmumu darījumi ar patērētājiem būtu godīgi un pārredzami, kā arī modernizētu normatīvos aktus, ņemot vērā attīstības tendences digitālajā jomā. Lai to paveiktu, likumu paredzēts precizēt un papildināt ar jauniem noteikumiem, tostarp par maldinošu komercpraksi atzīstot nepatiesu atsauksmju un ieteikumu publicēšanu.

Kā norādīts direktīvā, patērētāji, pieņemot lēmumus par pirkumiem, arvien vairāk paļaujas uz citu patērētāju atsauksmēm un ieteikumiem. Tāpēc gadījumos, kad tirgotāji nodrošina piekļuvi atsauksmēm par produktiem, viņiem jāinformē patērētāji, vai ir ieviesti procesi vai procedūras, kas nodrošina, ka publicētās atsauksmes ir snieguši patērētāji, kuri produktus tiešām izmantojuši vai iegādājušies.

Ja šādi procesi vai procedūras ir ieviestas, tirgotājiem jāsniedz informācija, kā veic pārbaudes, un skaidri jāinformē patērētāji, kā apstrādā atsauksmes, piemēram, vai ir publicētas visas atsauksmes, t.i., gan pozitīvās, gan negatīvās, un vai šīs atsauksmes ir sponsorētas un vai tās ietekmējušas līgumattiecības ar tirgotāju.

Turklāt par negodīgu komercpraksi, kas maldina patērētājus, būtu jāuzskata paziņojumi, ka atsauksmes par produktu snieguši patērētāji, kuri patiešām izmantojuši vai iegādājušies produktu, lai gan nav veikti pamatoti un samērīgi pasākumi, lai nodrošinātu, ka atsauksmes saņemtas no šādiem patērētājiem. Šādi pasākumi varētu ietvert tehniskos līdzekļus, ar kuriem pārbauda tās personas uzticamību, kura ievieto atsauksmi, piemēram, pieprasot informāciju, kas nepieciešama, lai pārbaudītu, vai patērētājs tiešām ir izmantojis vai iegādājies šo produktu.

No tā secināms, ka nav būtiski, vai atsauksmē sniegtā ziņa/viedoklis par preci ir bijis pozitīvs vai negatīvs. Svarīgi ir pārliecināties, lai atsauksmes būtu patiesas, t.i., lai tās atspoguļotu reālo patērētāju pieredzi ar attiecīgo preci. Tāpat papildus (īpaši pozitīvo atsauksmju gadījumā) jānorāda, ja atsauksmes sniedzējs ieguvis kādu papildu labumu - samaksu, atlaidi, dāvanas, bezmaksas produktus/ paraudziņu u.tml., kas varētu būt ietekmējis patērētāja viedokli.

Komercprakses īstenotājiem nav atļauts nepatiesā veidā, izmantot atsauksmju un reitingu iespējas, tostarp radot iespaidu, ka attiecīgo informāciju ir snieguši patērētāji:

  • pasūtīt tās veidošanu un publicēšanu citām personām;
  • apmaksāt vai citādi materiāli motivēt citas personas veidot un publicēt šādu informāciju;
  • veikt manipulācijas ar atsauksmju informāciju, piemēram, publicējot tikai pozitīvās atsauksmes un dzēšot negatīvās, liedzot iespējas publicēt negatīvās atsauksmes vai tml.

Vienlaikus tiešsaistes pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, interneta veikaliem, tirdzniecības platformām un salīdzināšanas rīku uzturētājiem, ir pienākums nodrošināt kontroli pār to, lai viņu sniegto pakalpojumu vidē netiek publicētas patērētājus maldinošās atsauksmes un nekavējoties tiktu veikti pasākumi, lai tās dzēstu un nepieļautu šādu pārkāpumu atkārtošanos.

Plānots, ka izmaiņas likumā pieņems un stāsies spēkā līdz 28. maijam.