Biedrībām un nodibinājumiem plānots noteikt obligātu pienākumu norādīt savu darbības jomu. To paredz Saeimā 2023.gada 15.novembrī, pirmajā lasījumā pieņemtie grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā.

Grozījumi rosināti, lai nevalstisko organizāciju (NVO) sektora darbība kopumā kļūtu pārskatāmāka un caurspīdīgāka, norādījuši likumprojekta autori. Jaundibināmās organizācijas darbības jomu norādīs, reģistrējot savu darbību, savukārt esošās nevalstiskās organizācijas to varēs norādīt, iesniedzot gada pārskatu Valsts ieņēmumu dienesta (VID) elektroniskās deklarēšanas sistēmā. NVO klasifikāciju – darbības jomas – noteiks Ministru kabinets.

Biedrības un nodibinājumi līdz šim izmanto iespēju nenorādīt, kādā jomā tās darbojas, un tas liedz gūt kopējo priekšstatu par NVO, norādījusi Tieslietu ministrija. Šāda situācija rada paaugstinātu NVO riska novērtējumu, tostarp liedz mērķēti sasniegt noteiktu jomu, kad tas ir nepieciešams, piemēram, apzinot iespējamos valsts atbalsta saņēmējus Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai.