Ministru kabineta (MK) 2023.gada 19.decembra sēdē apstiprināti grozījumi būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumos, apvienojot būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības specialitātes, salāgojot normas ar Būvniecības likuma regulējumu, kā arī pilnveidojot nosacījumus profesionālās pilnveides pārbaudēm, tādējādi būtiski mazinot administratīvo slogu gan būvspeciālistiem, gan pasūtītājiem, gan arī kompetences pārbaudes iestādēm.

Līdz ar grozījumiem MK noteikumos apvienotas būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības specialitātes, salāgojot normas ar Būvniecības likuma regulējumu, kas paplašinās būvspeciālistu skaitu, kas var praktizēt līdz šim nodalītajās jomās, un viņiem vairs nebūs jāizpilda atsevišķi katrā jomā izvirzītās prakses prasības. Līdz ar to tiks mazināts ne tikai administratīvai slogs, bet arī finansiālais slogs, jo turpmāk, lai varētu veikt gan būvdarbu vadīšanu, gan būvuzraudzību, uzraudzības maksa būs jāmaksā tikai par vienu darbības sfēru (nevis divām sfērām).

Profesionālās pilnveides pārbaudes piemērošana tikai par trūkstošām tēmām ievērojami samazinās administratīvo slogu gan kompetences pārbaudes iestādēm, gan būvspeciālistiem, kuriem šī pārbaude ir jāveic, jo pilnās kompetences pārbaudes vietā (dažām kompetences pārbaudes iestādēm pilnā pārbaude sastāv pat no 20 jautājumiem) būs jāatbild tikai uz dažiem jautājumiem par trūkstošajām profesionālās pilnveides tēmām.