Pieņemti grozījumi Maksātnespējas likumā, likumā "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā" un Ministru kabineta noteikumos Nr.995 "Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanas un administratora atlīdzības izmaksas kārtība", kas stāsies spēkā 2023.gada 15.septembrī, mainot darbinieku prasījumu aizsardzības regulējums.