Ar grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr.105 “Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām” no 2024.gada 1.janvāra ir mainītas publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtības.