2023.gada 15.novembrī stājas spēkā grozījumi Ceļu satiksmes likumā, kas liedz ceļu satiksmē Latvijas Republikā piedalīties Krievijas Federācijā reģistrētiem transportlīdzekļiem. Transportlīdzeklis jāreģistrē vai jāizved no Latvijas ne vēlāk kā līdz 2024.gada 14.februārim. Pēc pārejas perioda beigām, konstatējot Latvijā nereģistrēta Krievijas transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, to konfiscēs un nodos bez atlīdzības Ukrainai valdības īpašumā – vispārējam atbalstam Ukrainas sabiedrībai  un cīņā ar agresorvalsti.