Lai veicinātu publisko pasūtītāju aktīvāku iesaisti zaudējumu atgūšanā, kas tiem radušies organizētajos iepirkumos tirgus dalībnieku īstenoto konkurences tiesību pārkāpumu dēļ, kā arī piedāvātu attiecīgus atbalsta instrumentus, 2024.gada 9.janvārī apskatīts informatīvais ziņojums “Par īstenojamiem pasākumiem, lai veicinātu aktīvāku publisko pasūtītāju iesaisti zaudējumu atgūšanā, kas tiem radušies organizētajos iepirkumos tirgus dalībnieku īstenoto konkurences tiesību pārkāpumu dēļ”, informē Ekonomikas ministrija (EM).

Praksē nereti konstatēts, ka publiskie pasūtītāji (valsts un pašvaldību iestādes, publisko personu kapitālsabiedrības) par konkurences tiesību pārkāpuma rezultātā radīto zaudējumu atlīdzināšanu pret pārkāpējiem nevēršas, lai gan normatīvais regulējums šādas tiesības paredz jau vēsturiski.

Pēdējos gadu laikā pēc šī informatīvā ziņojuma izstrādes uzsākšanas 2020.gadā un Ģenerālprokuratūras aktīvākas iesaistes ir palielinājusies publisko pasūtītāju aktivitāte zaudējumu piedziņā – Konkurences padomē (KP) vērsušies vairāki publiskie pasūtītāji pēc konsultācijām par zaudējumu aprēķinu metodiku, vairāki publiskie pasūtītāji prasību ir cēluši arī tiesā.