Lai lietotājiem vienmēr, pirms tiek slēgts līgums par elektronisko sakaru pakalpojumiem, būtu nodrošināta iespēja iepazīties ar šī līguma kopsavilkumu, apstiprināti grozījumi “Vadlīnijas par elektronisko sakaru pakalpojumu līguma kopsavilkumu”. Vadlīniju atjaunotā redakcija nosaka, ka līguma kopsavilkumus komersantam jānodrošina visos gadījumos, tostarp, kad lietotājam tiek izstrādāts individuāls piedāvājums. Grozījumi vadlīnijās izstrādāti ciešā sadarbībā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru, informē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.

Grozījumi elektronisko sakaru līguma kopsavilkuma vadlīnijās uzsver, ka, atbilstoši Īstenošanas regulai 2019/2243, ar ko izveido līguma kopsavilkuma veidni, kas publiski pieejamu elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem jāizmanto saskaņā ar direktīvu 2018/1972 izstrādātus kopsavilkumus elektronisko sakaru komersantam ir pienākums bez maksas nodrošināt visiem iedzīvotājiem, mikrouzņēmumiem, maziem uzņēmumiem un bezpeļņas organizācijām.

Līguma kopsavilkuma mērķis ir pirms līguma slēgšanas nodrošināt galalietotājiem salīdzināmu, viegli uztveramu un vienota formāta informāciju par līguma galvenajiem nosacījumiem, izvēloties elektronisko sakaru pakalpojumu.

Līguma kopsavilkumu komersantam jāpiedāvā visos gadījumos, kad galalietotājs interesējas par iespēju noslēgt līgumu par balss sakaru, īsziņu, interneta piekļuves vai televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumu.