2023.gada 25.oktobrī stājas spēkā grozījumi publiskos iepirkumus regulējošajos normatīvajos aktos.