2024.gada 28.maijā valdība atbalstīja grozījumus Administratīvās atbildības likumā, kas paredz pielāgot administratīvā pārkāpuma procesu tehnoloģiskajai attīstībai, ieviešot iespēju automatizēti pieņemt lēmumus par sodu piemērošanu, informē Tieslietu ministrija.

Izmaiņas, piemēram, paredz, ja Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmā fiksēts nodokļu deklarācijas iesniegšanas termiņa kavējums, tad automatizēti tiek sagatavots un pieņemts apvienots lēmums par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu un soda piemērošanu. Automatizētas lēmuma pieņemšanas gadījumā personām ir noteiktas plašas tiesību aizsardzības garantijas, kas vienlaikus sekmēs tiesisko attiecību taisnīgu noregulējumu.

Grozījumi paredz administratīvā pārkāpuma procesā lietas materiālu nodrošināšanu  e-lietas portālā, tādējādi atvieglos ar administratīvā pārkāpuma procesu saistītās informācijas apriti gan privātpersonām, gan pārvaldes iestādēm un tiesām. Ja persona nav piekritusi izmantot e-lietas portālu kā saziņas līdzekli, tad dokumentu paziņošana notiks vispārējā kārtībā. 

Par grozījumiem vēl būs jālemj Saeimai.