Ministru kabineta 2023.gad 12.decembra sēdē atbalstīti grozījumi četros likumos – Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (PTAL), Kredītiestāžu likumā, Notariāta likumā un Apdrošināšanas līguma likumā. Pakotnes mērķis ir mazināt pārkreditēšanas šķēršļus, atvieglot patērētāju iespējas pārkreditēt hipotekāros kredītus, tā veicinot klientu mobilitāti un konkurenci kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju starpā, attīstot kredītiestāžu piedāvātos risinājumus hipotekāro kredītu ņēmējiem un mazinot augstās hipotekāro kredītu likmes. Grozījumi likumos vēl jāapstiprina Saeimai.

Saeimai apstiprinot šos likumprojektus, tiks panākts ievērojams pārkreditēšanas izmaksu samazinājums patērētājam, piemēram, ja hipotekārā kredīta summa ir 250 tūkst. eiro, tad pārkreditēšanas izmaksas samazināsies no 3,5 tūkst. eiro uz 2,5 tūkst. eiro, ja hipotekārā kredīta summa ir 100 tūkst. eiro, tad pārkreditācijas izmaksas samazināsies uz pusi – no aptuveni 2 tūkst. eiro uz 1 tūkst. eiro, savukārt, ja hipotekārā kredīta summa ir 50 tūkst. eiro, tad pārkreditācijas izmaksas samazināsies trīs reizes – no aptuveni 1,5 tūkst. eiro uz 500 eiro. Šie aprēķini ir veikti pie nosacījuma, ja jaunais kredīta devējs paredzēs kompensāciju vai komisijas maksu par hipotekārā kredīta izsniegšanu. Ja šādas prasības nebūs, izmaksas samazināsies vēl vairāk, par hipotekāro pārkreditēšanu maksājot vien ap 50 eiro.

Pārkreditēšanas process aizņems ne vairāk kā 2 mēnešus, un patērētājam tas kļūs vienkāršāks – vajadzēs griezties pie potenciālā kredītdevēja, izvērtēt viņa piedāvājumu, noslēgt jaunu hipotekāro līgumu un attālināti apliecināt parakstu nostiprinājuma lūgumam par ķīlas tiesību pārgrozīšanu par labu jaunajam kredīta devējam pie zvērināta notāra. Visu procesu varēs īstenot attālināti.