Atbalstīti pārskatītie Eiropas Savienības (ES) noteikumi par apvienotu darba un uzturēšanās atļauju izsniegšanu trešo valstu pilsoņiem, informē Eiropas Parlaments.

Ātrāka pieteikumu izskatīšana

Sarunās izdevies panākt, ka lēmumu pieņemšanai par pieteikumiem vienotas atļaujas saņemšanai tiek noteikts 90 dienu termiņš – līdz šim tie bijuši četri mēneši. Īpaši sarežģītās lietās procedūras var pagarināt par 30 dienām, neieskaitot laiku, kas vajadzīgs vīzas izsniegšanai, ja tāda nepieciešama. Ar jaunajiem noteikumiem tiks ieviesta iespēja derīgas uzturēšanās atļaujas turētājam pieteikties vienotās atļaujas saņemšanai, arī jau atrodoties ES teritorijā, tādējādi persona, kas likumīgi uzturas ES, varēs lūgt mainīt savu juridisko statusu, neatgriežoties savā mītnes valstī.