Pieņemta jau divpadsmitā sankciju pakete pret Krieviju, kas paredz virkni ierobežojumu, tostarp papildu importa un eksporta aizliegumus Krievijai. Plānots ne vien papildināt jau esošos aizliegumus, bet arī nepieļaut sankciju apiešanu un novērst nepilnības sankciju izpildē.

Šī pakete ietver vēl citu Krievijas personu un uzņēmumu iekļaušanu sankciju sarakstos, un tajā ir noteikti jauni importa un eksporta aizliegumi (piemēram, aizliegums eksportēt Krievijas dimantus uz Eiropu), kas tiks īstenoti ļoti ciešā sadarbībā ar mūsu partneriem G7 līmenī. Turklāt ar sankciju paketi paredz stingrākus nosacījumus naftas cenu griestu piemērošanai, ciešāk uzraugot to, kā tankkuģi var tikt izmantoti cenu griestu apiešanai. Tiek ieviesti arī striktāki aktīvu iesaldēšanas pienākumi un stingri pasākumi pret trešo valstu uzņēmumiem, kuri apiet sankcijas. 

Divpadsmitās sankciju paketes galvenie elementi – papildināts sankciju saraksts, tirdzniecības jomas pasākumi, stingrāki aktīvu iesaldēšanas pienākumi, enerģētikas jomas pasākumi, stingrāki sankciju pretapiešanas pasākumi, papildu pasākumi un citi pasākumi.

Papildināts sankciju saraksts

Uz vairāk nekā vēl 140 jaunām personām un vienībām tiek attiecināta aktīvu iesaldēšana. To vidū ir aktori Krievijas militārajā un aizsardzības jomā, tostarp militārās rūpniecības uzņēmumi un privātas militārās grupas. Sankcijas tiek attiecinātas arī uz aktoriem informācijas tehnoloģiju nozarē, kā arī citiem svarīgiem ekonomikas dalībniekiem. Pasākumi ir vērsti arī pret personām, kuras organizējušas nelikumīgās tā dēvētās “vēlēšanas” Ukrainas teritorijās, ko Krievija uz laiku okupējusi, kā arī pret personām, kuras atbildīgas par Ukrainas bērnu piespiedu “pāraudzināšanu”, un pret aktoriem, kas izplata dezinformāciju/propagandu, tādējādi atbalstot Krievijas agresijas karu pret Ukrainu.