Turpmāk darba devējam dotācijas apmērs bezdarbnieka praktiskās apmācības laikā nebūs sadrumstalots, bet būs 60% apmērā no minimālās darba algas.

To paredz grozījumi Ministru kabineta noteikumos  Nr.75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem”, kas pieņemti valdības sēdē.