Pieņemti Konkurences likuma grozījumi, kas stāsies spēkā 2024.gada 14.martā. Tie paredz, ka Konkurences padome (KP) ir kompetentā iestāde, kas Latvijā uzrauga regulas 2022/1925 par konkurējošiem un godīgiem tirgiem digitālajā nozarē jeb Digitālo tirgu akta ievērošanu, informē KP.

Ar jaunajiem grozījumiem Konkurences likumā KP tiek piešķirta papildu funkcija, kas paredz, sadarbībā ar Eiropas Komisiju (EK), pārraudzīt Digitālo tirgu akta izpildi. Šis akts paredz saskaņotu noteikumu ieviešanu Eiropas Savienībā, tādējādi veicinot konkurētspēju digitālajos tirgos, kuros darbojas platformas ar vislielāko ietekmi uz galalietotājiem.

Nosakot skaidrus uzvedības noteikumus lielākajām digitālajām platformām jeb vārtziņiem, Digitālo tirgu akta mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgus konkurences apstākļus uzņēmumiem, kas darbojas digitālajā vidē. Par vārtziņiem ir atzīti uzņēmumi, kuri spēj ievērojami ietekmēt konkurenci digitālajos tirgos, tostarp īstenojot praksi, kas var kaitēt vārtziņu pakalpojumu galalietotājiem – komerciāliem lietotājiem un patērētājiem. Šobrīd par vārtziņiem EK ir noteikusi uzņēmumus “Alphabet”, “Amazon”, “Apple”, “ByteDance”, “Meta” un “Microsoft”.